TUYỂN TTS LÁI MÁY XÂY DỰNG

🏢Địa điểm: Aichi

💰Lương: 21.6 man / Tháng

Aichi, Tokutei- TUYỂN TTS LÁI MÁY XÂY DỰNG SẮP HẾT HẠN VISA OR ĐÃ VỀ NƯỚC
LƯƠNG 21,6 MAN. có trợ cấp. ib chi tiết

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook