Nông Nghiệp

🏢Địa điểm: Fukuoka

💰Lương: 18.0 man / Tháng

Tỉnh Fukuoka tuyển TTS Nông Nghiệp Nam/Nữ làm h hành chính lương CB 18 man ưu tiên TTS đang bên nhật sắp hết hạn 3 năm ib chi tiếtTỉnh Fukuoka tuyển TTS Nông Nghiệp Nam/Nữ làm h hành chính lương CB 18 man ưu tiên TTS đang bên nhật sắp hết hạn 3 năm ib chi tiết

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook