Tuyển job IT chuyển việc

🏢Địa điểm: Tokyo, Nagoya, Hyogo

💰Lương: 25.0 man / Tháng

🍀Free shokai Tuyển job IT chuyển việc tại tỉnh Tokyo, Nagoya, Hyogo,... Lương CB: 25 man ( tăng tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm)🍀Free shokai Tuyển job IT chuyển việc tại tỉnh Tokyo, Nagoya, Hyogo,... Lương CB: 25 man ( tăng tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm)

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook