TOKUTEI CHỐNG THẤM VÀ XÂY TRÁT

🏢Địa điểm: Tokyo

💰Lương: 22.0 man / Tháng

TOKUTEI CHỐNG THẤM VÀ XÂY TRÁT
ĐỊA ĐIỂM; TOKYO
LCB: 22 man
Lh : 0985247122

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook