Tokutei ngành hàn 溶接 hoặc gia công sắt thép 鉄工

🏢Địa điểm: Oita

💰Lương: 17.0 man ~ 18.0 man / Tháng

Bao đậu. Tokutei chuyển ngang. Cần 2 bạn nam ngành hàn 溶接 hoặc gia công sắt thép 鉄工. Làm tại oita, lcb+làm thêm hàng tháng nhận tay khoảng 17-18 man trở lên. Free tiền điện nước gas, tiền nhà 1,6 man. Vào làm nhận thưởng 3 man. Tuần làm 5 ngày. Ib

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook