Kỹ Sư Cơ Khí

🏢Địa điểm: Tokyo,Osaka

💰Lương: 23.0 man / Tháng

Tiến Cử: Kỹ Sư Cơ Khí 230,000 yên/tháng Osaka - JapanTiến Cử: Kỹ Sư Cơ Khí 230,000 yên/tháng Osaka - Japan

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook