Chế biến thủy sản

🏢Địa điểm: shizuoka

💰Lương: 17.0 man / Tháng

Tokutei ngành chế biến thuỷ sản
Tuyển 2nam , 3 nữ
Ở SHIZUOKA
Lcb 17m chưa tính làm thêm

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook