ĐƠN HÀNG TTS KỸ NĂNG

🏢Địa điểm: Nagoya,Yamaguchi

💰Lương: 20.0 man / Tháng

🎌🎌🎌Tuyển Kỹ Sư Nhật Bản

🚨🚨🚨Có 2 slot Tiến cử Bằng Cơ khí hoặc có môn CAD.
🔰 CV : Thiết kế các bản vẽ Máy Móc

⚠️ A/e có ai quan tâm inb & call 0978830275

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook