LẬP TRÌNH & VẬN HÀNH MÁ

🏢Địa điểm: Kanagawa

💰Lương: 300.0 man ~ 35.0 man / năm

KỸ SƯ CHUYỂN VIỆC #Free
正社員
➋KANAGAWA- LẬP TRÌNH & VẬN HÀNH MÁY.
- LCB: Từ 20man~ (年収300万円~350万円)
- Làm thêm tối thiểu 30 tiếng.
- Trợ cấp: Nhà ở, Gia đình, đi lại (Trao đổi cụ thể khi PV)
- Năm thưởng 2 lần
- Y/c: Có kinh nghiệm làm lập trình máy tiện NC.
Tiếng Nhật tương đương N2.

➌TOKYO-VẬN HÀNH MÁY (Máy gia công các sp gỗ)
- LCB : Từ… 18,5man.
- Làm giệc theo ca: 1 tháng ca ngày/1 tháng ca đêm.
- Năm thưởng 2 lần.
- Làm thêm trung bình 40 tiếng.
- Y/c: Tiếng nhật N3 trở lên.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Cơ khí, CĐT, Điện, Điện tử. ➍CHIBA- VẬN HÀNH MÁY
- LCB : 18,5man+ Trợ cấp (年収200万円~400万円)
- Y/c: Tiếng nhật N3 trở lên.
Tốt nghiệp chuyên ngành: Cơ khí, CĐT, Điện, Điện tử.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook