Tuyển 2 b TTS ngành Nông nghiệp, CBTP

🏢Địa điểm: Aichi, Gunma

💰Lương: 18.0 man ~ 20.0 man / Tháng

ĐƠN TOKUTEI

Tuyển 2 b TTS ngành Nông nghiệp, CBTP.

Lương CB: 18-20Man.

Làm việc tại Aichi, Gunma. Qtam inb nhận đơn!!

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook