kỹ sư xây dưg

🏢Địa điểm: chiba

💰Lương: 18.0 man ~ 20.0 man / Tháng

[FREE] - KS XÂY DỰNG CHIBA Thiết kế bản vẽ và giám sát công trình Lương 18m~20m halt@mtgroup.com.vn Line:bacha2010[FREE] - KS XÂY DỰNG CHIBA Thiết kế bản vẽ và giám sát công trình Lương 18m~20m halt@mtgroup.com.vn Line:bacha2010

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook