điện , điên tử , điện tử - truyền thông

🏢Địa điểm: Hyogo

💰Lương: 18.0 man / Tháng

tiến cử 2 bạn nữ ks điện , điên tử , điện tử - truyền thông , CNTT làm việc ở Hyogo lương cơ bản 18man ( chưa tính tiền làm thêm ) .công ty tốt , đã có 50 bạn ks làm việc .ib lấy đơn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook