kỹ sư các ngành Điện, Cơ khí, Cơ điện tử

🏢Địa điểm: Fukui

💰Lương: 19.0 man ~ 19.0 man / Tháng

Cần gấp 1 bạn nữ kỹ sư các ngành Điện, Cơ khí, Cơ điện tử làm việc tại Tỉnh Fukui.
Lương cơ bản 19 man ( nhiều việc làm thêm )
Xí nghiệp quy mô lớn đã tiếp nhận nhiều kỹ sư, TTS Việt Nam.
Tiến cử làm hồ sơ trình cục ngay.
Trình cục đóng phí.
0961622233 - 0988588092

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook