tts ngành chăn nuôi

🏢Địa điểm: Hokkaido

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Tuyển 3 bạn làm chăn nuôi visa tokute
-hiện tại đang bên nhật
-visa tts ngành chăn nuôi
-địa điểm:hokkaido
-lương:20man làm 8h tháng 22 công
Ib để đc tư vấn.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook