Tuyển 2 Nam TTS ngành Lái máy XD, Buộc sắt, giàn giáo.

🏢Địa điểm: aichi

💰Lương: 22.0 man / Tháng

ĐƠN TOKUTEI

Tuyển 2 Nam TTS ngành Lái máy XD, Buộc sắt, giàn giáo.

Lương CB: 22Man. Làm việc tại Aichi. Qtam inb nhận đơn!!!

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook