Cần 10 bạn lm việc tại quán mỳ. Visa Tokutei 5 năm chỉ tuyển bên Nhật.

🏢Địa điểm: Tokyo,Saitama,Kanagawa

💰Lương: 20.8 man ~ 22.7 man / Tháng

Cần 10 bạn lm việc tại quán mỳ. Visa Tokutei 5 năm chỉ tuyển bên Nhật.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook