TOKUTEI NÔNG NGHIỆP, LÁI MÁY XD

🏢Địa điểm: AICHI, SHIZUOKA, GUNMA

💰Lương: 20.0 man / Tháng

[AICHI, SHIZUOKA, GUNMA] TUYỂN 20 NAM/NỮ ĐƠN TOKUTEI NÔNG NGHIỆP, LÁI MÁY XD NHẬN ĐẦU
NHẬT, LCB:20MAN/THÁNG, PHÍ SIÊU MỀM CHỈ 1XXX, INB NHẬN ĐƠN: 093-443-8889

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook