Tuyển 2 Nam TTS ngành Cốt pha

🏢Địa điểm: TOKYO

💰Lương: 22.0 man / Tháng

ĐƠN TOKUTEI

Tuyển 2 Nam TTS ngành Coppha.

Lương CB+TC: 22MAN. Làm việc tại Tokyo. Qtam inb nhận đơn!!!

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook