TOKUTEI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

🏢Địa điểm: Osaka

💰Lương: 17.0 man / Tháng

Cần 3 Nam làm CBTP tại OSAKA ( Visa Tokutei) . Lương cb 17 Man chưa bao gồm làm thêm. Yêu cầu đủ giấy tờ. Ib nhận đơn/TV

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook