TOKUTEI KIỂM TRA - BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

🏢Địa điểm: Mie

💰Lương: 19.0 man ~ 20.0 man / Tháng

TOKUTEI KIỂM TRA - BẢO DƯỠNG MÁY MÓC NAM NỮ
TỈNH MIE
TUYỂN 2 ĐẦU NHẬT - VIỆT
LCB 19-20M
TĂNG LƯƠNG + THƯỞNG + PHỤ CẤP THEO QUY ĐỊNH
PV NGAY KHI ĐỦ FORM
CHỐT IB ✔✔✔

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook