Tokutei hàn xì

🏢Địa điểm: Nagoya

💰Lương: 18.0 man ~ 22.0 man / Tháng

TOKUTEI HÀN XÌ KOUCHI
Lương tối thiểu 18-22 man
Tăng lương + thưởng theo quy định của cty
Việc làm thêm rất nhiều - tuyển đầu NHẬT
TOKUTEI HÀN XÌ NAGOYA
Lương tối thiểu 18-22man
Tăng lương 1 năm 1 lần vào tháng 4
Thưởng theo tay nghề - TUYỂN 2 ĐẦU
TOKUTEI TIỆN KOUCHI
lương tối thiểu 18-22man
Lương + thưởng theo quy định
Việc làm thêm rất nhiều -… TUYỂN ĐẦU NHẬT
Tokutei VỆ SINH TÒA NHÀ KANAKAWA
lương 18-21 man chưa bao gồm thưởng + tăng ca
Việc làm thêm nhiều - TUYỂN 2 ĐẦU

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook