xây dựng

🏢Địa điểm: Okayama

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Tuyển 5 bạn làm xây dựng Okayama
Lương 20m
Hưởng đầy đủ chế độ của Nhật, bất chấp bằng cấp nhận hết
(Không ra hạn được ngoài bằng xe, ai cần việc làm trong mùa dịch ip e).

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook