Gia công cơ khí (Gia công kl nhỏ, Dập kim loại)

🏢Địa điểm: TOKYO- CHIBA

💰Lương: 25.0 man / Tháng

Gia công cơ khí (Gia công kl nhỏ, Dập kim loại)- Tokutei Tuyển 30 Nam, Nữ TOKYO- CHIBA Lương 25 man+ làm thêm+ thưởng năm*tăng lương👉ibox ngay để lấy đơn nhéGia công cơ khí (Gia công kl nhỏ, Dập kim loại)- Tokutei Tuyển 30 Nam, Nữ TOKYO- CHIBA Lương 25 man+ làm thêm+ thưởng năm*tăng lương👉ibox ngay để lấy đơn nhé

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook