Tokutei thực phẩm

🏢Địa điểm: Kanagawa

💰Lương: 1,000 yen / giờ

Tokutei Thực Phẩm 🥖🧀
Chế biến món ăn , shushi . Làm việc tại Kanagawa . 10 Nữ 🍓. Chốt trong Ngày Mai🌸 Lương 1000/h

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook