KỸ SƯ : ĐIỆN - ĐIỆN TỬ, CƠ ĐIỆN TỬ, CNTT (IT)

🏢Địa điểm: OSAKA

💰Lương: 22.0 man ~ 25.0 man / Tháng

🎁 Lương CB : 220,000 Yên - 250,000 Yên 💥 Hỗ Trợ 6.000.00 Vnđ / Tháng khi học Tiếng Nhật và Chuyên Nghành tại Việt Nam đến lúc Bay 👉🧑‍💻 Kỹ Sư Điện - Điện Tử, Cơ Điện Tử , IT 🏡 Làm việc cho tập đoàn Panasonic… More Nhật Bản ✔️ YC : Đầu vào N4 trở lên 💵 Phí rẻ như đi Du Lịch : 1.xxx$ ☎️ Mr. Vương : 0978483039 🔰 Email : vuongtran87xkld@gmail.com

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook