TOKUTEI NÔNG NGHIỆP

🏢Địa điểm: Hokkaido

💰Lương: 17.0 man / Tháng

#NÔNG_NGHIỆP
#CHẾ_BIẾN_THỰC_PHẨM
#TUYỂN_ĐẦU_NHẬT

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook