KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

🏢Địa điểm: Gifu

💰Lương: 19.0 man / Tháng

❇❇ KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, .... ❇️❇️

👉Địa điểm : GIFU
👉Số lượng : 10 Nam
👉Công việc : Vận hành máy sx linh kiện robot công nghiệp
👉Lương : 19 man / tháng
- chuyên cần 1 man / tháng
… - hỗ trợ tiền nhà 1,5 man / tháng
👉PV Skype từ 1 - 10/07/2020
Công ty đã có 15 Kỹ sư và 40 TTS người Việt Nam
đang làm việc tại đây 👌
☎️ Chi tiết inbox hoặc call :0968874986

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook