tokutei xây dựng(cotpha)

🏢Địa điểm: Osaka

💰Lương: 22.0 man / Tháng

Tokutei nhận cả 2 đầu việt nhật. Cần 3 nam coppha làm tại osaka, lcb, trợ cấp, chuyên cần từ 22 man trở lên. Ib ngay

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook