Xây Dựng ( Lái Máy, Giàn Giáo)

🏢Địa điểm: Tochigi

💰Lương: 23.5 man / Tháng

ToKutei chuyển ngang cần tuyển 10 bạn nam
Xây Dựng ( Lái Máy, Giàn Giáo) tại Tochigi
Lcb+trợ cấp = 23,5 man
Free gạo và đồ dùng sinh hoạt, phí cực yêu thương. Ib nhận đơn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook