JOB ĐIỆN CHUYỂN VIỆC

🏢Địa điểm: AICHI

💰Lương: 25.0 man ~ 40.0 man / Tháng

AICHI-JOB ĐIỆN CHUYỂN VIỆC TUYỂN 2 NAM KS ĐIỆN CÓ KINH NGHIỆM TK ANALOG & DIGITAL. LCB 25-40man (chưa tính trợ cấp) tiếng N2!!!AICHI-JOB ĐIỆN CHUYỂN VIỆC TUYỂN 2 NAM KS ĐIỆN CÓ KINH NGHIỆM TK ANALOG & DIGITAL. LCB 25-40man (chưa tính trợ cấp) tiếng N2!!!

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook