Tiếp tục tuyển dụng đợt 2 đơn hàng hộ lí diện tokute.

🏢Địa điểm: Tokyo,Kyoto,Kanagawa,Saitama

💰Lương: 22.0 man ~ 24.0 man / Tháng

Tiếp tục tuyển dụng đợt 2 đơn hàng hộ lí diện tokute. Làm việc tại Tokyo, lương cb 22-24 man, thưởng 100man/ năm, hỗ trợ đi lại 3man/ tháng. Liên hệ 0337 một sáu tám ba 22

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook