Tokutei Cốt Thép, Hàn XD

🏢Địa điểm: Kyoto

💰Lương: 19.3 man / Tháng

Đơn mới về nóng hổi luôn..Tokutei Cốt Thép, Hàn XD phí 3xxx. lương cơ bản 19,3 man chưa tăng ca. Làm việc tại Kyoto. PV 18/6 nhập cảnh tháng 12/2020. ib chốt đơn ngay ak.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook