Phá dỡ công trình xây dựng

🏢Địa điểm: Tokyo

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Kĩ sư xây dựng đã có senpai , pv sky 15/6

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook