10 bạn nam đơn hàng Lái Máy Xây Dựng

🏢Địa điểm: Tochigi

💰Lương: 23.5 man / Tháng

Cần rất gấpppp
10 bạn nam đơn hàng Lái Máy Xây Dựng,
Giàn Giáo tại Tochigi
Lcb + trợ cấp 23,5 man tiền Gạo, Wifi pree. Ib nhanh

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook