TOKUTEI THỰC PHẨM

🏢Địa điểm: CHIBA

💰Lương: 1,200 yen / giờ

TOKUTEI THỰC PHẨM . CHIBA LƯƠNG 1200 YÊN/H. GIÀN GIÁO LƯƠNG 25 MAN. SAITAMA. TUYỂN CẢ NHẬT VÀ VIỆT.GẤP GẤP.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook