Hàn TIG, MIG Hàn xì xây dựng

🏢Địa điểm: Chiba,Shizuoka

💰Lương: 18.0 man ~ 19.0 man / Tháng

Đơn cho các bạn muốn quay lại.

Ai cần liên hệ ạ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook