TOKUTEI NGÀNH NHÀ HÀNG

🏢Địa điểm: Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba

💰Lương: 19.0 man / Tháng

[Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba] TOKUTEI NGÀNH NHÀ HÀNG GAISHOKU TUYỂN NỮ N2 LƯƠNG 19 MAN. GIỚI THIỆU KHÔNG THU PHÍ Ạ. IB![Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba] TOKUTEI NGÀNH NHÀ HÀNG GAISHOKU TUYỂN NỮ N2 LƯƠNG 19 MAN. GIỚI THIỆU KHÔNG THU PHÍ Ạ. IB!

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook