TOKUTEI NÔNG NGHIỆP

🏢Địa điểm: Aichi

💰Lương: 960 yen / giờ

TOKUTEI NÔNG NGHIỆP

Đang tìm 1 bạn nữ đang ơ Nhật có thể làm ở aichi
Lương 960 yên/ giờ
Tăng ca nhiều
Đã có senpai Nữ làm việc được 4 năm
Liên hệ để được hướng dẫn ạ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook