Tuyển 1 bạn tts gần hết visa, có thể vào làm luôn , về NUÔI BÒ THỊT

🏢Địa điểm: CHIBA

💰Lương: 22.0 man / Tháng

Tuyển 1 bạn tts gần hết visa, có thể vào làm luôn , về NUÔI BÒ THỊT

Lương cơ bản 22man( chưa kể tăng ca ).

1000yen/1h .Làm việc tại tỉnh CHIBA

Lương về tay sau khi trừ thuế ,bảo hiểm ,nhà cửa,điện nước là 21man

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook