KỸ SƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

🏢Địa điểm: Hokkaido

💰Lương: 23.0 man / Tháng

KỸ SƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG
🇯🇵 Trụ sở làm việc Hokkaido-Japan
🇯🇵 Lương cơ bản :
23 man+~ ( chưa tính tăng ca)
🇯🇵 Trợ cấp:
60% tiền nhà.trợ cấp công tác. Trợ cấp bảo lãnh người thân.
🇯🇵 Tăng Lương- Thưởng:
Tăng… lương 1 năm 1 lần. Thưởng 1 tháng lương( tháng 12)
🇯🇵Nội dung công việc:
Thiết kế-Giám sát-Dự toán quản lý công trình xây dựng
🇯🇵 Yêu cầu:
Tốt nghiệp chuyên nghành xây dựng
Tiếng nhật N3 hoặc tương đương
🇯🇵 Phỏng vấn:
Phỏng vấn qua skype dự kiến 25/6

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook