Nữ thực phẩm chuyển ngang tại Nhật

🏢Địa điểm: HYOGO

💰Lương: 19.2 man / Tháng

E cần tuyển Nữ thực phẩm chuyển ngang tại Nhật( HYOGO)
Lương 19,2万(có tiền chuyên cần,đi lại)
Free

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook