Bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống đèn điện, thiết bị chiếu sáng

🏢Địa điểm: Tokyo

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống đèn điện, thiết bị chiếu sáng - Tokyo - 20 man. Tiếng từ bài 40. Nhận từ VN. Ib để nhận jd chi tiết ạBảo dưỡng, lắp đặt hệ thống đèn điện, thiết bị chiếu sáng - Tokyo - 20 man. Tiếng từ bài 40. Nhận từ VN. Ib để nhận jd chi tiết ạ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook