Tokutei hàn xì

🏢Địa điểm: NAGANO

💰Lương: 1,000 yen / giờ

Cần 10 bạn Hàn Xì quay lại Tokutei - NAGANO lương CB 1000¥/hCần 10 bạn Hàn Xì quay lại Tokutei - NAGANO lương CB 1000¥/h

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook