Điều khiển máy - gia công kim loại

🏢Địa điểm: Kagawa

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Điều khiển máy - gia công kim loại

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook