TOKUTEI THỰC PHẨM

🏢Địa điểm: Okayama

💰Lương: 900 yen / giờ

TUYỂN TOKUTEI ĐƠN THỰC PHẨM - TỈNH OKAYAMA
LƯƠNG 900YÊN/1H chưa tính tăng ca
ib để biết thêm chi tiết

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook