tokutei hàn xì

🏢Địa điểm: oita

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Cần gấp 1 bạn tokutei hàn xì tại oita. Lương 20 man. Tiến cử thẳng. 2 tháng bayCần gấp 1 bạn tokutei hàn xì tại oita. Lương 20 man. Tiến cử thẳng. 2 tháng bay

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook