lắp ráp điện tử

🏢Địa điểm: Hiroshima

💰Lương: 17.0 man / Tháng

Tập đoàn NITTO denko lại tuyển 10 nữ 1 năm lắp ráp điện tử làm việc tại HIROSHIMA
Lcb:13.9 man,thực lĩnh 17 man-tin được ko???
Cuoi thág 7pv
📣📣📣TUYỂN TẬP ĐƠN TTS Nhật Bản hót hít nhất hiện nay
1❤️Tuyển 10 nam sơn oto làm việc tại AICHI
lcb:18 man
Thág 7pv,1/2021 xc
2❤️ Tuyển 10 nam-10 nữ chế… biến xúc xích làm việc tại HYOGO
lcb:14.5 man,tăng ca nhiều
Thág 7pv
3❤️Đơn chế biến sò điệp cho chị e trên 30 làm việc tại AOMORI
lcb:13.6 man,về tay 10.2 man
Lấy đên 33 tuổi
10/8 pv
4❤️Cần 3 nữ sx bìa catton làm việc tại SAITAMA
Lcb:16 man
Cần 3 nam sx bìa catton làm việc tại NARA
Lcb;14.5 man
24/7… More

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook