Tokutei thực phẩm

🏢Địa điểm: Hokkaido

💰Lương: 816 yen / giờ

Tuyển tokute ngành thực phẩm quay lại
Địa điểm làm việc:sapporo,hokaido
Lương:816yên/h
Thời gian:8-17 ,23-8 làm theo ca
Số lượng: 2 nam,2 nữ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook