Nhân viên cửa hàng ăn

🏢Địa điểm: Toyama

💰Lương: 288.0 man ~ 408.0 man / năm

⛩VIP JOB THÁNG 6
Job 1
☂ Nhân viên cửa hàng ăn
🌪 Nhân viên chính thức : quản lý, tiếp khách…
🌞 Lấy người đang ở Nhật
🗽 Tiếng Nhật N2
🏦 Làm việc tại Toyama
⛩ Lương 288-408 man có tăng ca nhiều

Job 2
☂ Kỹ sư khuôn kim loại nhựa
🌪 Nhân viên chính thức …
🌞 Lấy người đang ở Nhật
🗽 Tiếng Nhật N3
🏦 Làm việc tại Tokyo và các tỉnh
⛩ Lương 288-408 man có tăng ca nhiều Job 3
☂ Kỹ sư quản lý gia công/kỹ thuật điện
🌪 Nhân viên chính thức : lắp đặt thiết bị điện hộp kỹ thuật số
🌞 Lấy người đang ở Nhật
🗽 Tiếng Nhật N3
🏦 Làm việc tại Tokyo và các tỉnh
⛩300-500 man có tăng ca nhiều… More

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook