Kỹ sư IT

🏢Địa điểm: Tokyo,Nagoya,Hyogo

💰Lương: 25.0 man / Tháng

Miễn phí Tuyển job IT chuyển việc tại tỉnh Tokyo, Nagoya, Hyogo,... Lương cb: 25 man ( tăng tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm)Miễn phí Tuyển job IT chuyển việc tại tỉnh Tokyo, Nagoya, Hyogo,... Lương cb: 25 man ( tăng tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm)

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook